بیانیه همای ایران

بیانیه همای ایران ” نقشه راه و شرایط پیش روی ما ایرانیان “

نکات برگزیده مطلب
  • درست است که اقدامات آمریکا علیه حکومت سرکوبگر ایران به نفع منافع ملی ایرانیان است اما این به مفهوم یکسو بودن منافع آمریکا با منافع ملی ایرانیان نیست. مردم ایران مشخصا خود بایست برای رهایی از چنگال استبداد دینی و خرافات پوچ و فریب و ستم اجتماعی اقدام کنند و این زمان استثنایی دیگر تکرار نمیشود
  • از نگاه ما مسیحیان و وعده کتاب مقدس, هرگز خداوند زنده مردم ایران در کشاکش مشکلات و سختی های پایان ناپذیرشان فراموش نکرده است بلکه زمان داوری حاکمان ستمگر و ستم پیشه که به نام خداوند دروغین آنان طلسم و جادو کرده اند پس از چهل سال فرا رسیده است و این شرایطی که مردم بر علیه آنچه بر سرشان میرود طغیان نمی کنند کاملا غیر عادی است چرا که میبینند کسانی به اسم دین و خدای دروغین و بهشت و جهنم, روزگار آنان را به خاک سیاه نشانده است اما عنصر ترس و سرکوب امکان هر گونه عکس العمللی را از آنان سلب نموده است .
بیانیه همای ایران ” نقشه راه و شرایط پیش رو ی ما ایرانیان”

مقدمه :
پانزدهم آوریل 2019 اعلام تروریست بودن سپاه پاسداران توسط آمریکا اجرایی میشود
بیش از یکسال است که پس از قیام دی ماه 1396 مردم ایران ، مسیر تحولات ایران شتاب بی مانندی گرفته است و قیام های مردمی در بیش صد وچهل 140 شهر ایران زبانه کشید.

چهار گام تاریخی ترامپ علیه استبداد در ایران
گام اول : به دنبال قیام مردمی دی ماه 1396 آمریکا و مشخصا دونالد ترامپ تصمیم گرفت که از برجام خارج و روی قیام و اعتراضات مردمی ایران سرمایه گذاری کند و در همین راستا در اردیبهشت ماه 1397 از برجام به شکل یک طرفه خارج شد

گام دوم : از این پس در ۲ حرکت زمان بندی شده یکی در مرداد 1397 و دیگری در 13 آبان 1397 همزمان با اشغال سفارت آمریکا تحریم های نفت و پتروشیمی ایران را هدف گرفت و مشتریان ایران را یکی پس از دیگری وادار به نخریدن نفت از ایران و بجای آن خرید نفت باز دیگر کشورها نمود

گام سوم : در 13 و 14 فوریه همزمان با سالروز سوار شدن آخوندها بر اریکه قدرت در ایران کنفرانسی متشکل از ۶۰ شصت کشور را در شهر ورشو سازماندهی کرد تا خطوط و نقشه انزوای دیپلماسی ایران را به کمال برساند و از این رهگذر به شکلی تاریخی تمامی کشورهای عربی را علیه ایران منسجم نمود این کشورها از این زمان به بعد بجای اسراییل ، ایران را دشمن اصلی خود می شمارند و در روندی آهسته و آرام بطور استراتژیک در کنار اسراییل ، علیه ایران قرار گرفتند.

گام چهارم : سپاه پاسداران را در سالروز تاسیس آن وارد لیست گروههای تروریستی خارجی کرد و از این جهت در آینده آمریکا شرایطی را برای خود پدید آورد که در هر زمان ممکن که بخواهد میتواند با این اصلی ترین پایه استبداد حاکمان دیکتاتوری در ایران برخورد کرده بدون آنکه احتیاجی به رای کنگره یا سنای آمریکا داشته باشد .

نکته قابل تامل :
به لحاظ زمان بندی چه شروع هماهنگی تحریم ها در 13 آبان و چه در زمان ورود سپاه در لیست گروههای تروریستی دقت کنید چقدر استادانه این زمان ها انتخاب شده اند گویی در دل انتخاب زمان اعلام این حوادث پیامی نهفته است .

پیام ورود سپاه در لیست تروریستی چیست؟
همانطور که مشخص است آمریکا برای زدن سر اختاپوس استبداد در ایران ابتدا یک به یک پای های آنرا هدف گرفته است و تلاش میکتد دست این حکومت مربوط به دوران قرون وسطا را از منابع مالی خود کوتاه گرداند

قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی بر اساس یک نقشه راه که بشکل استادانه طراحی و قدم به قدم و بدون هیاهو پیش میرود به سرانجام رسید تا ارگانی که هم سلاح و هم رسانه های حکومتی و هم پول و اقتصاد را دست دارد به زمین بزند.
از این پس معامله با هر شرکتی که سپاه پاسداران “« سهامدار» آن است به عنوان همکاری با تروریسم دولتی شناخته میشود و بشدت آمریکا آنرا مجازات میکند در پرده اول سناریوی ورود سپاه به لیست گروههای تروریستی آمریکا خشک کردن منابع مالی سپاه در یک پریود زمانی کوتاه است .

توجه دارید که در گام نخست تحریم ها شبکه نفت و پتروشیمی ایران هدف بود و کاملا ظرف 6 ماه تاثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داد
حال با تحریم تمام عیار سپاه منابع مالی و پولی سپاه هدف قرار گرفته است و هر چه بیشتر این ارگان را ضعیف و ضعیف تر میکند .

از نگاه ” همای ایران ” این دوران محاصره و قطع مجاری اقتصادی سپاه حداقل بین 3تا 6 ماه طول میکشد و تا آنجایی که ممکن است آمریکا از هر گونه رویارویی پرهیز و دوری میکند تا زمان دلخواه آمریکا از نگاه آمریکا فرا برسد .

زمان دلخواه اه چه زمانی فرا میرسد ؟
از نظر آمریکا بر اساس تجربیات گذشته بهترین زمان تغییر و تحول ساختاری و امکان استفاده از نیروهای در دسترس زمینی از اواسط تابستان ۱۳۹۸ کلید خواهد خورد . مطمئنا تحولات غیر قابل پیش بینی این زمان بندی را میتواند تغییر دهد و آنچه در چشم آنداز احتمالی میتوان آنرا پیش بینی کرد یک جنگ کوتاه مدت برای از کار انداختن قدرت بالقوه سپاه بشکلی برق آسا است

آیا آمریکا هدف اش استقرار دمکراسی در ایران است ؟ چگونه؟
شواهد امر تاکنون نشان داده و رسما هم آمریکا اعلام کرده است که هدف از تضعیف حکومت ایران منافع مشخص خود آمریکاست و نه دمکراسی و عدالت برای مردم ایران .
هدف شماره یک آمریکا مصالحه و سازش با طبقه حاکمه فعلی ایران است و فرقی نمیکند اصلاح طلب یا اصولگرا . برای آمریکا به کرسی نشاندن تقاضا ها و منافع خودش میباشد

علامت بسیار مهم
مهمترین علامت برای تاکید روی این تحلیل اینکه حکومت ایران از هیچ گروه اپوزیسیونی در ایران تاکنون حمایت عملی و ملموس نکرده است و در زمان کنفرانس ورشو که بهترین زمان برای اعلام حمایت مشخص از مردم ایران بود عملا چنین کاری نکرد

دوم آنکه هیچ رسانه ماهواره ایی یا ایجاد اینترنت آزاد که قبلا زمزمه هایی از آن بگوش میرسید را عملی ننمود. بنابراین تا زمانی که آمریکا اقدام عملی و حمایت مشخص از مزدم ایران نکرده است کماکان بدنبال مصالحه و سازش با تمام یا بخشی از هیات حاکمه امروز ایران است

وظیفه مردم ایران از اقدامات آمریکا جداست
درست است که اقدامات آمریکا علیه حکومت سرکوبگر ایران به نفع منافع ملی ایرانیان است اما این به مفهوم یکسو بودن منافع آمریکا با منافع ملی ایرانیان نیست. مردم ایران مشخصا خود بایست برای رهایی از چنگال استبداد دینی و خرافات پوچ و فریب و ستم اجتماعی اقدام کنند و این زمان استثنایی دیگر تکرار نمیشود

در این رابطه که مردم ایران چرا در چنین شرایطی گرفتار شدند متاسفانه بایست بپذیریم که پدران و مادران ما در چهل سال پیش مرتکب اشتباهی تاریخی و بسیار زیان بار برای کشور ایران و نسل های آینده آن شدند و در این رابطه سیاست های استعماری دول غرب و شرق بویژه سیاست پیراستعمارملکه انگلیس و سپس خرس وحشی استعمار روسیه در زمان خامنه ای , خسارات جبران ناپذیری را به مردم ایران در حال حاضر تحمیل نموده است

راه برون رفت از این مشکلات چیست ؟
از نگاه ما پیروان مسیح در ایران و وعده کتاب مقدس, هرگز خداوند زنده مردم ایران را در کشاکش مشکلات و سختی های پایان ناپذیرشان فراموش نکرده است بلکه زمان داوری حاکمان ستمگر و ستم پیشه که به نام خداوند دروغین آنان طلسم و جادو کرده اند پس از چهل سال فرا رسیده است و این شرایطی که مردم بر علیه آنچه بر سرشان میرود طغیان نمی کنند کاملا غیر عادی است چرا که میبینند کسانی به اسم دین و خدای دروغین و بهشت و جهنم, روزگار آنان را به خاک سیاه نشانده است اما عنصر ترس و سرکوب امکان هر گونه عکس العمللی را از آنان سلب نموده است .

راه برون رفت از این شرایط تلخ بازگشت به دامان خدای زنده و پر محبت ای است که این جهان رابا تمام نعماتش را بشکل مساوی برای انسان اش خلق نمود و آغوش پر محبت اش را  همواره برای فرزندانش باز گشود.
خداوند راستین همواره به این سرزمین لطف داشته و از همان رو «کوروش بزرگـ» را به این مردم هدیه کرد و در کتاب مقدس به روشنی از کوروش و رسالت او سخن به میان آورده شده است و باز هم چون گذشته دلاوران بزرگی برای نجات این سرزمین به آن هدیه خواهد داد
وعده خداوند رهایی سرزمین ایران است و این امر مقدس بزودی به اجرا در خواهد آمد. آنچنان که در کتاب مقدس می گوید
«اشیعا 45 آیه 1
به کوروش که دست راست اش را گرفتم تا قوم ها در برابرش به زانو درآورم و توان ایستادگی را از آنان سلب کنم تا درب ها در برابرش بگشایم و دروازه ها دیگر بسته نشوند…»

ما فرزندان خداوند هستیم و همانطور که خداوند کوروش را برای ایران برکت داد ما نیز این برکت هزار نسل را برای رهایی ایران دریافت کرده ایم و رهایی مردم ایران در تقدیر است .

سخن آخر
مدت زمان برای اجرای اهداف و ارزوهای بزرگ مردم ایران کوتاه است و تنها ماکزیمم تا 2 سال آینده فرصت برای تغییرات بزرگ ساختاری و تعویض حکومت و رسیدن به آزادی های پایدار فرصت باقی مانده است.

« همای ایران » پیوسته در این مسیر تلاش خواهد کرد و نظرگاههای خود را از همین طریق اعلام خواهد نمود سپاسگزاریم از نظرگاهها و اندیشه شما در باره تحلیل های آگاهی بخش «همای ایران » بهره مند شویم .

– هیات مدیره بنیاد هم آوایی ملی ایرانیان « همای ایران» –

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا