فعالیت مسیحیان ایران

خود را بازیافت کنید. کلام خدا می گوید: “ما شبیه و موافق دل خدا” برای حاکم بودن بر سرنوشت مان و تسلط بر شرایط مان آفریده شده ایم.

خود را بازیافت کنید.
(اول قرنتیان ۱۳ : ۵)

سال ها پیش فیلمی دیدم درباره خرسی در یک سیرک، که بر اثر تصادف کاروان سیرک، قفسش باز شده و به طرف جنگل فرار کرد. خرس تمام روز با رضامندی گردش کرد تا اینکه گرسنه شد و شروع کرد به رقصیدن. چون او تمام عمرش تعلیم گرفته بود که برای دریافت غذا باید برقصد.
او چند روز در حالی که از گرسنگی نعره می زد، رقصید. ولی از غذا هیچ خبری نبود.
تا اینکه به رودخانه رفت و در حال ضعف، بطور ناخواسته ماهی ای را گرفت و فهمید که برای غذا باید شکار کند.

او طبیعت شکارچی خود را که سال ها در سیرک سرکوب شده بود، بازیافت. کلام خدا می گوید طبیعت نیکوی انسان بخاطر دوری از خدا به طبیعت گناه تبدیل شد. و ما از بهشت حضور خدا به زندگی سیرک گونه این دنیا افتادیم.

در سیرک زندگی، مربیان سیاسی و مذهبی با هم تلاش می کنند تا ما هرگز به طبیعت اصلی خود که موافق دل خدا می باشد پی نبریم. آنها بوسیله وعده لذت های تمام نشدنی بهشت و ترس از آتش خاموش نشدنی جهنم روح مان را تسخیر کرده و یادمان داده اند که برای دریافت حقوق ابتدایی مان باید به هر ساز آنها برقصیم. و ما در سیرک زندگی یاد گرفته ایم:
برای نداشتن دردسر دروغ مصلحتی بگوییم.
برای صلح و آرامی، بی رحمانه جنگ کنیم.
برای تفریح، دیگران را مسخره کنیم.
برای شادی و لذت، گناه کنیم.
برای بیشتر داشتن، دیگران را غارت کنیم.
برای بالا رفتن، دیگران را پایین بکشیم.
برای مقدس بودن، مراسم مذهبی اجرا کنیم.
و برای خوشبخت دیده شدن، جلوی همه تظاهر کنیم.
ولی اینها طبیعت ما نیستند. چنانکه طبیعت خرس، شیر و ببر، رقصیدن و روی توپ راه رفتن و از حلقه آتش پریدن در سیرک نیست.

کلام خدا می گوید: “ما شبیه و موافق دل خدا” برای حاکم بودن بر سرنوشت مان و تسلط بر شرایط مان آفریده شده ایم. (پیدایش ۱ : ۲۶ – ۲۸)
کرامت انسانی ما، دریافت وعده، تشویق و تنبیه، و خوراک های سیرک بانان این دنیا نیست. باید اتفاقی بیفتد. باید قفس فکری و باورهای شرطی و اعتقادات دیکته شده ما، درهم شکسته شود.

بزرگترین خدمت عیسی مسیح به بشریت این بود که هویت اصلی ما را به ما نشان داد و بر روی صلیب سر اقتدار سیرک بانان این عالم شریر را درهم کوبید و قفس کبوتر فروشان را درهم شکست و کبوترهای زندانی را رها کرد.

امروز ما باید مانند همان خرس رها شده از سیرک به طبیعت اصلی خود برگردیم و بجای خوش رقصی برای سیرک بانان، لحظه های زندگی، ساعت های سعادتمندی و روزهای تسلط و حاکمیت بر سرنوشتمان را شکار کنیم. وگرنه عاقبت همه ما، مانند خرس هایی که طبیعت اصلی شان را درنیافته اند، تیر خلاص سیرک بانان است.

حقیقتا در دنیا هیچ چیزی شگفت انگیز تر از این نیست که شخصی هویت خود را در مسیح بازیافت کند و تولد تازه بیابد. لطفا هر چه زودتر هویت خود را بازیافت کنید.
جلیل سپهر
@jalilsepehr

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا