ما کی هستیم؟

هویت

ما جوانان پرشوری هستیم که همگام با نسل جدید ایران برای آزادی میهن ، معتقدیم دست های ما میتوانند در پی هدفی مشترک گره خورده و برای رهایی سرزمین مان – ایران بزرگ – بالا رود و برای بهروزی و نجات مردم مان به تلاش برخیزد .

ما اعتقاد داریم میتوانیم با اندیشه های گوناگون در رنگین کمان اقوام دلیر و شجاع میهن مان  ایران، همچون لر ، کرد ، بلوچ ، ترک ، فارس ، عرب و ترکمن و ….  با قلب و آرمانی  مشترک در جهت هماهنگی و هم آوایی برای بهروزی ایران این زیباترین وطن  بپا خیزیم .

” همای ایران ” تلاشی است خودجوش و صادقانه که در جهت منافع همه ایرانیان با هر رنگ و هر زبان و هر بیان ، گام برداشته و در این مسیر ضمن احترام به همه تشکل های اجتماعی و سیاسی ، در عین حال که خود را به هیچ تشکل ، حزب وابسته نمیداند ، برای یکرنگی در رنگین کمان مردم ایران تلاش میکند .

دیدگاه ما :

” همای ایران” تلاش میکند که مسیحیان ایران را نیز حول محوری مشترک متحد سازد تا “صدایی مشترک” را تجربه کنند ، تا بتوانند در تحولات ایران زمین همراه با دیگر مذاهب و اقوام ایرانی تاثیرگذار بوده و مبتکرانه با الهام از آموزه های مسیحی برای آینده ایران حرفی نو و جدید به همراه داشته باشند.

در عین حال که ما معتقدیم راه نجات نهایی مردم ایران ، همگرایی است و خود را جزیی از این پیکره مسیحی میدانیم ولی قبل از مسیحی شمردن ، خود را ایرانی میشناسیم  و اکنون از خواستگاه  ملی به تحولات ایران نگریسته و از نگاه همزیستی مسالمت آمیز همگان را نیز بسوی اتحادی بزرگ فرا میخوانیم .

هدف اولین ما «هم آوایی ملی ایرانیان »در تمامی ابعاد برای رسیدن به منزلگاه نخستین یعنی رهایی از دیکتاتوری مذهبی و استبداد ایدِِِِِیولوژیک و ستمی مضاعف در ابعادی بی همانند است.

اهداف ما

رسالت ما « هم آوایی ملی ایرانیان» ، بویژه برای نسل جدیدی است که چیزی برای از دست دادن ندارد ولی در صحنه تحولات ایران پر شور و پر قدرت پا به میدان نهاده است . جوانان با انگیزه و پر شوری که در سر سودای ایران آباد و آزاد ر ا می پرورانند .

باور ما بر این است که نه رفرم ، نه تغییر ساختار حکومت ولایت مطلقه ، پاسخگوی شرایط امروز ایران نیست ، بلکه جابجایی و واژگونی بنیادین تمامی نهادهای دیکتاتوری مذهبی در این سرزمین خواست نهایی ماست.

آزادی ایران از دست ظلم واستبداد و نابرابری و رهایی این سرزمین پاک ، بدست فرزندان ایرانزمین
برای استقرار صلح با تمامی جهان
و دوستی و محبت با تمامی ملت ها ،
و برقراری عدالت و رستگاری به زیر پرچم سبز و سفید و سرخ ایران آرزوی دیرینه این مرز و بوم دست یافتنی است.

دوران جدایی ها و تک روی ها به سر آمده و دوران پر شکوه همیاری و هم آوایی همه ایرانیان فرا رسیده است .چشمه های کوچک بایست به هم بپیوندند تا رودی شود پر آب برای طراوت و تازگی مردم ایران و مرحمی برای قلب های شکسته و استخوان های خرد شده تا مشوق دنیایی از امید گردند .

باشد که سبزی و سبزینگی پیام صلح و دوستی مسیح ، دلهای ایرانیان را التیام بخشد و ندای رهایی بخش وی جان ها را تازه کند و طراوت و تازگی پیام او تمامی کوهها و دشت های این سرزمین را درنوردد و زندگی ها را دوباره مسیحا نفسی تازه بخشد .

پیوندها

” همای ایران” در پناه « اتحاد پایدار » برای ایران با شکوه و فخر کوروش بزرگ به چنین امر مهمی، کمر همت بسته است و در سایه سار چنین نگاه و اندیشه ای که در بیداری بزرگ و تاریخی ایرانیان خلاصه میشود دست همکاری و همیاری بسوی تک تک شمایان دراز میکند .

اگر آرزوی تسکین دل های شکسته و قلب های پریشان و چشم های گریان دخترکان و پسرتان این سرزمین با قلب شما حرف میزند ، ما را با قلمی یا قدمی و یا با مرحمی  این نگرش آزاد را  یاری نمایید .

ما برای چنین خواسته ای گام برمیداریم و به کمک افکاری تازه ، ایده های نو ، اندیشه هایی روشنگر نیازمندیم . چرا که ایمان داریم پیوند قلب های ما ، قادر خواهد بود مسیری تازه را رقم بزند و نگذارد نیروهای استعماری برای ایران عزیز ما تقدیری تاریک تر را رقم زنند .

هر جوان و پیر ایرانی که دل در گرو آزادی ایران و ایرانی دارد قطعا میتواند در این سرنوشت و مسیر تازه برای ایران چون یک ” کاوه و آرش” قدم در راه وطن بگذارد و با چشمه های جوشان برآمده از اندیشه های کهن این سرزمین قادر به تاثیرگذاری فکری و معنوی و سیاسی در آینده ایران امروز گردد .

«هم آوایی و همدلی ملی ایرانیان» امری ممکن ، عملی و میسر است . با عضویت و مشارکت در تصمیم گیری های ایران امروز در تقدیر این سرزمین همیار و همراه باشید .

تحول فکری ایرانیان مدت هاست آغاز شده و جریان نو ظهور «بیداری ایرانیان» در گذر زمان وارد عرصه جدیدی شده است . تلاش کنیم نقش و جایگاه خود را در نقشه رهایی این سرزمین از چنگال استبداد و دیکتاتوری مذهبی به زیباترین شکل ممکن پیدا کنیم .

به امید هم آوایی ملی ایرانیان

دکمه بازگشت به بالا