سرکوب اجتماعیوحشت آفرینی

هیچ ملتی بدون فداکاری و پرداختن بهای آزادی، پیروز نشدە است!

هیچ ملتی بدون فداکاری و پرداختن بهای آزادی، پیروز نشدە است!

بر اساس گزارشهای رسیدە بە آواتودی نوید افکاری با شکنجە، جانباختە و صحنەسازی اعدام بە دستور بیت رهبری نظام فاسد بودە است.

دیروز نوید افکاری را در بدترین وضعیت جسمانی کە تن رنجورش پر از زخم شکنجە بودە بە پزشکی قانونی بردند و سپس بە انفرادی بازگرداندند و ساعتی بعد، از شدت زخم های شکنجە جانباخت. بهمین دلیل نە خانوادە مقتول ( اطلاعاتی به هلاکت رسیده که نوید هیچ ارتباطی به کشتن او نداشته) حضور داشت و نە آخرین ملاقات زندانی با خانوادەاش انجام شد.

نوید افکاری مرتکب هیچ قتلی نشدە و تنها جرمش پایین کشیدن عکس خامنەای خائن بود. از این رو همە جوانان عکسهای خامنەای خائن را پایین بکشید.

یاد نوید افکاری را با عمل کردن بە وصیتش یعنی شکستن سکوت گرامی بداریم.

“سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم” این جملە نوید افکاری بود. جوانان داخل ایران از ما خواستند

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا