اخبار ایراناعتراضات اجتماعی

پیروزی اعتصاب تاریخی معلمان در بیش از دویست و پنجاە شھرستان سراسر ایران

پیروزی اعتصابی کە پایەھای ولایت فساد را بە لرزە درآوردە!

گزارشھای رسیدە بە آواتودی حاکی از اعتصاب تاریخی معلمان در بیش از دویست و پنجاە شھرستان سراسر ایران است.

این اعتصاب نقطە عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران برای آزادی و پایان استبداد فاسد عمامە است.

حضور و مشارکت پیشرو زنان معلم در این اعتصاب، نمایش قدرت جامعە مدنی ایران را بە جھان نشان میدھد.

ھنوز بیت رھبری فساد، حاضر نشدە صدای این اعتصاب بزرگ را بشنود و رسانەھای نظام آنرا سانسور میکنند. ولی تداوم اعتصاب بسیار مھم است.

مشکلات معلمان مشکلات ھمە مردم است. ھمە مردم از اعتصاب حمایت کنند و فردا فرزندان خود را بە مدارس نفرستند.

برچسب ها
نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن