اپوزیسیون ایران

رسانە ھای نظام آخوندی اعلام کردە اند کە امروز صبح روح اللە زم اعدام شدە است

رسانە ھای نظام آخوندی اعلام کردە اند کە امروز صبح روح اللە زم اعدام شدە است

روح اللە زم می توانست آقا زادەای باشد، اما مردمی بودن را انتخاب کرد. با مردم بود و بە خاطر مردم نظام آخوندی را بە چالش کشید.

اعدام روح اللە زم بخوبی حقارت نظام آخوندی و رھبر خائنش را نشان داد. نظامی کە بر پایە دروغ و فساد باشد، بزرگترین کابوسش روح اللە زم و امثال او می شود.

یادش گرامی

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا